Aktuality z obce Choťovice 
Název a anotace:

Kanalizace


Kanalizace

Již několik let jsme usilovali o vybudování vodovodu, ale nemohli jsme dosáhnou na žádné dotace. V průběhu roku 2006 zažádala obec prostřednictvím firmy VIS Hradec Králové o dotace na kanalizaci. Těsně před volbami bylo jasné, že dotace dostaneme v rámci programu ISPROFIN od ministerstva životního prostředí. Celkové náklady na vybudování kanalizace dosáhnout 13 821 000,- korun. Obec musí dát z vlastních prostředků 4 176 000,- korun. Vzhledem k současně probíhající výstavbě vodovodu musela si obec vzít úvěr 4 000 000,- korun. Výstavba kanalizace se v současné době chýlí ke konci. Vzhledem k tomu, že v Žehuni není ještě dokončena čistička, byl nám ministerstvem prodloužen termín dokončení na květen příštího roku. Počítáme s tím, že do 15. dubna by měly být hotovy domovní přípojky, abychom mohli provést opravy komunikací a dokončit terénní úpravy.

 
English (auto-detected) » Czech
 

aktuálně není přiložena žádná příloha

 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100