Aktuality z obce Choťovice 
Název a anotace:

Pozemková úprava - červenec 2005


Pozemková úprava katastrálního území Choťovice

V souvislosti s výstavbou D 11 byla zahájena i pozemková úprava našeho katastrálního území.
Výběrové řízení vypsané Pozemkovým úřadem v Nymburce vyhrála firma Gepard Praha.
Na setkání vlastníků pozemků v loňském roce byl zvolen sbor zástupců, který spolupracuje a posuzuje návrhy pozemkové úpravy.
V první etapě byly vytyčeny a upřesněny hranice našeho katastrálního území s k.ú. okolních obcí.
Po zjištění všech vlastníků pozemků nebo jejich dědiců bylo přikročeno ke zpracování návrhů společných zařízení. Do těchto společných zařízení jsou zahrnuty nové polní cesty, dva biokoridory a vodní nádrž o rozloze 1,3 ha. Do společných zařízení spadá i odhlučňovací pás
v šíři 30 metrů podíl celého úseku dálnice D 11 procházejícím naším k.ú. Tento pás by měl být
po dokončení dálnice zalesněn.
Oba navrhované biokoridory by měly umožnit lepší migraci zvěře mezi chráněnou krajinnou oblastí Žehuňský rybník a lesy nacházejícími se na druhé straně dálnice.
V tomto období se projednává získání dostatečného množství pozemků pro odhlučňovací pás podél dálnice.

(informace dodal pan Josef Slavíček - starosta obce)


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100