Aktuality z obce Choťovice 
Název a anotace:

Výstavba dálnice D11 - červen 2005


Dálnice D 11

Po více jak 20-ti letém úsilí pokračovat ve výstavbě dálnice D 11 Praha - Hradec Králové, byl
v lednu 2004 slavnostně položen základní kámen nového úseku Libice nad Cidlinou - Chýšť.
Po překonání řady problémů a překážek nabylo stavební povolení právní moci koncem
října 2004.
Výstavba nového úseku dálnice se dotkla významně i našeho katastrálního území. Dálnice protíná naše k.ú. od západu k východu a prakticky ho rozděluje na dvě poloviny. Celý nově budovaný úsek dálnice je rozdělen do několika úseků, které budují různé stavební firmy.
Úsek dálnice procházející katastrálním územím Choťovic, Končic, Žiželic a Loukonos je úsek C. Výstavbu tohoto úseku provádí firma STRABAG se sídlem v Benátkách nad Jizerou.
Samotná výstavba úseku dálnice na našem území byla zahájena 1. listopadu 2004.
Podle vyjádření zainteresovaných osob by se po jednom pruhu dálnice mělo jezdit již na podzim letošního roku. Celá stavba by měla být dána do užívání motoristům v letech 2006 až 2007.

Další informace můžete také získat na www.ceskedalnice.cz/d11.htm.

(informace dodal pan Josef Slavíček - starosta obce)


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100