Obecní úřad -> Úřední deska obce Choťovice 
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto
Modernizace traťového úseku - posuzování vlivů na životní prostředí 23.01.2019 27.02.2019
Rozpočet obce na rok 2019 28.12.2018 31.12.2019
Rozpočtový výhled 2019-2020 28.12.2018 31.12.2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 21.12.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.1 -Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 12.12.2018 31.12.2018
NY-KO a.s. - Rozpočet na rok 2019 10.12.2018 31.01.2019
NY-KO a.s., Střednědobý výhled 2020-21 10.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN 11/2018 28.11.2018 14.02.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 - FIN 11/2018 28.11.2018 14.02.2019
Návrh rozpočtu na rok 2019 28.11.2018 28.12.2018
Návrh - rozpočtový výhled 2019-2020 28.11.2018 31.12.2018
Usnesení o přerušení - Revitalizace Žehuňského rybníka 24.10.2018 11.11.2018
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 24.10.2018 30.11.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 10.10.2018 31.10.2018
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č.1 Choťovice 06.10.2018 31.12.2018
Zápis o výsledku voleb do ZO 2018 06.10.2018 31.12.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)-§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 05.10.2018 31.12.2018
Oznámení o zahájení územního řízení - teplovod a vedení NN z bioplynové stanice BPS Choťovice na farmě Choťovice 21.09.2018 31.10.2018
Sdělení termínu zasedání okrskové volební komise 07.09.2018 30.11.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.08.2018 31.10.2018
Závěrečný účet za rok 2017 29.06.2018 29.06.2019
Revitalizace Žehuňského rybníku - Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení 22.06.2018 09.07.2018
Návrh závěrečného účtu obce Choťovice za rok 2017 13.06.2018 13.06.2019
Rozpočtové opatření č.4/2018 13.06.2018 29.06.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 12.06.2018 12.09.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 08.06.2018 31.12.2018
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru ,,Revitalizace Žehuňského rybníka" 30.05.2018 30.06.2018
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 28.05.2018 31.01.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Fr. Věříš 02.05.2018 18.05.2018
VaK Nymburk - Vodné a stočné 2017 - porovnání 27.04.2018 31.12.2018
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2018 25.04.2018 31.05.2018
Územní plán obce Choťovice 13.04.2018 31.12.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2018 11.04.2018 31.05.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 04.04.2018 20.04.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., kastrální úřad 23.03.2018 30.04.2018
KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 23.03.2018 31.10.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 16.03.2018 13.03.2019
Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 09.03.2018 23.03.2018
Oznámení záměru obce o koupi pozemku 02.03.2018 16.03.2018
Oznámení záměru obce o koupi pozemku 02.03.2018 16.03.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 28.02.2018 16.03.2018
Smlouva o dílo-Rekonstrukce kuchyně, chodeb, sociálních zařízení a kulturní místnosti obecního úřadu 31.01.2018 31.03.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 24.01.2018 09.02.2018
Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta 17.01.2018 17.02.2018
Rozpočet obce na rok 2018 05.01.2018 31.12.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 22.12.2017 20.01.2018
Svazek obcí NY-KO- Návrh rozpočtu na rok 2018 24.11.2017 15.12.2017
Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 24.11.2017 15.12.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 22.11.2017 31.01.2018
Rozpočet obce na rok 2018 15.11.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled 15.11.2017 31.12.2017
Stavební povolení-veřejná vyhláška- ,,Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení 15.11.2017 15.12.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 29.09.2017 30.11.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 22.09.2017 30.11.2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 30.08.2017 31.10.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 30.08.2017 31.10.2017
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 16.08.2017 31.10.2017
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Žehuňský rybník na období 2018 - 2027 07.08.2017 31.08.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 31.05.2017 16.06.2017
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 31.05.2017 16.06.2017
VaK Nymburk a.s. V+S 10.05.2017 10.05.2017
Veřejná vyhláška FÚ Kolín - daň z nemovitých věcí za rok 2017 03.05.2017 10.06.2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se vydává požární řád obce 26.04.2017 06.05.2017
Obecně závazná vyhláška obce Choťovice č.2/2017, o nočním klidu 26.04.2017 06.05.2017
Směrnice č.2/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu 26.04.2017 06.05.2017
Nařízení obce č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 26.04.2017 06.05.2017
Návrh závěrečného účtu NY-KO a.s. 26.04.2017 06.05.2017
Střednědobý rozpočtový výhled obce 22.03.2017 31.12.2017
Rozpočet obce 2017 22.03.2017 31.12.2017
Rozpočtové č.1/2017 22.03.2017 31.12.2017
Svazek obcí NY-KO a.s.- povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č.23/2017 Sb. 22.03.2017 31.12.2017
Pozvánka k zjišťování průběhu hranic - Jansta Joe, adresa neznámá 10.03.2017 30.04.2017
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 15.02.2017 18.03.2017
Ceny vodného a stočného na rok 2017 16.12.2016 30.06.2017
Rozpočet obce na rok 2017 18.11.2016 16.12.2016
Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2017 07.11.2016 23.12.2016
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním 02.11.2016 09.12.2016
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 31.10.2016 29.11.2017
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 31.10.2016 29.11.2017
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 31.10.2016 29.11.2017
Veřejná vyhláška s návrhem opatření veřejné povahy pro Středočeský kraj 17.10.2016 02.11.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu ,,Kolín 23.09.2016 14.10.2016
Oznámení o místu a konání voleb do zastupitelstev krajů dne 7.a8.10.2016 20.09.2016 15.10.2016
Choťovice-neznámí vlastníci-seznam 08/2016 14.09.2016 31.10.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07.09.2016 20.11.2016
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Žiželický les 07.09.2016 11.11.2016
Jmenování zapisovatele okskové volební komise 26.08.2016 09.10.2016
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků 23.08.2016 09.10.2016
Informace o přerušení dodávky elektrického proudu 22.07.2016 14.08.2016
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - ,,Vnitropodniková čerpací stanice nafty Galafruit Choťovice 08.07.2016 31.07.2016
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - ,,Vnitropodniková čerpací stanice nafty Galafruit Choťovice" 08.07.2016 31.07.2016
Oznámení termínu k podávání připomínek a požadavků k zpracování LHP LHC Obec Žželice 01.07.2016 31.07.2016
MAS Zálabí a 11.ročník grantového programu TPCA pro Kolínsko 17.06.2016 29.07.2016
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona-,,Vnitropodniková čerpací stanice nafty Galafruit Choťovice 01.06.2016 30.06.2016
Závěrečný účet obce Choťovice 2015 13.05.2016 09.06.2016
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 13.05.2016 01.06.2016
Přírodní památka Kozí hůra 16.03.2016 20.05.2016
Oznámení návrhu místní úpravy provozu na místních pozemních komunikacích M2Ú Kolín, odbor dopravy 17.02.2016 04.03.2016
Oznámení o prodeji obecního pozemku 15.01.2016 30.01.2016
,,Stavba vnitropodnikové čerpací stanice nafty společnosti Galafruit s.r.o.Choťovice 15.01.2016 31.01.2016
Oznámení o zahájení společného řízení- přístavba porážky vepřů 15.12.2015 31.01.2016
Usnesení o elektronické dražbě 077EX6545/11-133 02.12.2015 20.01.2016
Usnesení o elektronické dražbě 077EX654511-134 02.12.2015 20.01.2016
Usnesení o elektronické dražbě 077EX654511-135 02.12.2015 20.01.2016
Usnesení o elektronické dražbě 077EX654511-136 02.12.2015 20.01.2016
Rozpočet obce na rok 2016 02.12.2015 18.12.2015
Rozpočtový výhled 2015-16 02.12.2015 18.12.2015
Písemná zpráva zadavatele- chodníky podél silnice III/32815 18.11.2015 30.12.2015
,,Choťovice-Chodník podél silnice III/32815 12.10.2015 27.10.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11.09.2015 30.11.2015
Záměr o prodeji obecního pozemku č.618/6 23.07.2015 07.08.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 27.05.2015 11.06.2015
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 27.05.2015 11.06.2015
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva uplatnění připomínek 01.04.2015 20.04.2015
ÚP Obce Choťovice 02.03.2015 02.03.2015
"Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" 09.01.2015 09.01.2015
Oznámení koncepce ,,Národní plán povodí Labe 07.01.2015 07.01.2015
Cena vodného a stočného na rok 2015 12.12.2014 31.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 Nykos, a.s. 28.11.2014 21.11.2014
Rozpočet obce na rok 2015 26.11.2014 31.12.2014
Rozpočtový výhled 2015-2016 26.11.2014 12.12.2014
Oznámení o záměru nájmu prostor 26.11.2014 12.12.2014
Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2014 17.10.2014
Veřejná vyhláška Územní plán obce Choťovice-Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání územního plánu 17.10.2014 31.12.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014 30.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce-výsledky hlasování 11.10.2014 30.11.2014
Oznámení o prodeji části pozemku 619/1 o výměře 70 m2 10.10.2014 31.10.2014
MAS Zálabí, z. s. úspěšně dokončila projekt z OPTP 08.10.2014 31.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu PČR 19.09.2014 19.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu PČR 17.09.2014 31.10.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 30.07.2014 05.10.2014
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 16.07.2014 31.07.2014
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník- seznam vlastníků 16.07.2014 31.07.2014
Počet členů zastupitelstva obce 2014-2018 13.06.2014 31.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 07.05.2014 07.05.2014
Přihláška ke zkoušce znalosti hub 30.04.2014 30.04.2014
VaK Nymburk - Voda pitná 30.04.2014 30.04.2014
VaK Nymburk - Voda odpadní 30.04.2014 30.04.2014
FÚ Kolín - vyhláška o dani z nemovitostí 30.04.2014 30.04.2014
Oznámení o záměru pronájmu pozemků 02.04.2014 18.04.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23.03.2014 23.05.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 23.03.2014 23.05.2014
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Změny stavby před dokončením - Penzion Choťovice 05.03.2014 20.03.2014
Veřejná vyhláška - územní plán Obce Choťovice 17.12.2013 03.02.2014
Rozpočet obce na rok 2014 29.11.2013 13.12.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 04.10.2013 04.10.2013
Veřejná vyhláška o dani z nemovitosti na rok 2013 26.04.2013 31.05.2013
Rozhodnutí - návrh II. etapy komplexních pozemkových úprav Choťovice 22.04.2013 07.05.2013
Dražební vyhláška 05.04.2013 30.04.2013
Prodej pozemků v k.ú. Choťovice 03.04.2013 19.04.2013
Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků - chodníky 22.03.2013 07.04.2013
Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozemkové úpravy Choťovice II. etapav k.ú. Choťovice a částech k.ú. Žehuň, Lovčice a Končice 06.03.2013 06.03.2013
Usnesení Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha6, JUDr. Jan Grosam 25.01.2013 25.01.2013
Vak Nymburk cena stočného a vodného v roce 2013 05.12.2012 28.02.2013
Rozpočet 2013 21.11.2012 07.12.2012
Rozpočtový výhled 2013-2014 21.11.2012 07.12.2012
Veřejná vyhláška ÚPChoťovice oznámení 16.11.2012 17.12.2012
Návrh zadání ÚP Choťovice 16.11.2012 17.12.2012
Návrh zadání územního plánu Choťovice-grafická část -limity 16.11.2012 17.12.2012
Návrh zadání územního plánu Choťovice-grafická část-záměry 16.11.2012 17.12.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí Cidlina na rok 2013 12.11.2012 26.11.2012
Komplexní pozemkovéúpravy Choťovice II. etapa-vystavení návrhu 12.11.2012 27.11.2012
VaK Nymburk-sdělení o přerušení dodávky vody 3.10.2012 26.09.2012 07.09.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva středočeského kraje 26.09.2012 21.10.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012 04.05.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012 04.05.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012 04.05.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012 04.05.2012
Veřejná vyhláška FÚ Kolín na vyměření daně z nemovitostí na rok 2012 04.04.2012 04.05.2012
Závěrečný účet Obce Choťovice za rok 2011 30.03.2012 19.04.2012
Závěrečný účet Obce Choťovice 2011- II.díl 30.03.2012 19.04.2012
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 13.01.2012 13.01.2012
Plán akcí okolních obcí na rok 2012 04.01.2012 04.01.2012
Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2012 02.12.2011 02.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012 01.12.2011 16.12.2011
Návrh rozpočtu NYKO a.s. 2012 16.11.2011 25.11.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011 30.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011 30.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011 30.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011 30.06.2011
Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2010 31.05.2011 15.06.2011
Usnesení o nařízení dražebního jednání / dražební vyhláška / - Josef Pošík, Choťovice 70 18.05.2011 03.06.2011
Dražební vyhláška 08.04.2011 25.04.2011
Dražební vyhláška 1.část 08.04.2011 25.04.2011
Dražební vyhláška 2. část 08.04.2011 25.04.2011
Dražební vyhláška 3. část 08.04.2011 25.04.2011
Veřejná zakázka o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje 18.03.2011 04.04.2011
SLBD 2011 09.03.2011 30.05.2011
Veřejná služba 2011 23.02.2011 23.02.2011
Informace Policie ČR 22.12.2010 22.12.2010
Uložení písemnosti F. Věříš 03.12.2010 19.12.2010
Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO 23.11.2010 09.12.2010
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - p. František Věříš 27.10.2010 11.11.2010
Zápis o výsledku konání voleb do zastupitelstva obce 15.-16.10.2010 16.10.2010 16.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti 13.10.2010 29.10.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-odstranění stavby vodního díla 01.10.2010 16.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad Kolín 10.09.2010 26.09.2010
Komunální volby do zastupitelstva obce 16.07.2010 16.10.2010
VaK Nymburk - kalkulace nákladů za rok 2009 23.06.2010 23.06.2010
Výzva - oprava místních komunikací 11.06.2010 11.06.2010
Volby do PS PČR 14.05.2010 14.05.2010
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejně prospěšné práce 22.01.2010 22.01.2010
Volby do EU 2009 24.04.2009 24.04.2009
Oznámení o vyložení nároků vlastníků 23.01.2009 12.02.2009
vyhláška 27.08.2008 27.08.2008
Volby 2008 20.08.2008 20.08.2008
Kanalizační přípojky stavební povolení­ 16.11.2007 01.12.2007
Zahájení územního řízení - kanalizace 03.10.2007 18.10.2007
Obec Choťovice rozhodnutí­ 29.08.2007 02.10.2007
plakát-oslavy obce 13.06.2007 10.07.2007
Rozhodnutí­ 2 30.04.2007 15.05.2007
Dopis spoluobčanům- oslavy 30.03.2007 05.07.2007
Vyhláška 19.03.2007 30.03.2007
Kanalizace Choťovice 12.01.2007 31.12.2007
 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100