info@obec-chotovice.cz   
  724 186 954, 607 601 283
 Úřední hodiny: St, Pá.: 17.00 - 19.00 hod.
Titulek Datum zveřejnění
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.04.2019
Modernizace traťového úseku - posuzování vlivů na životní prostředí 23.01.2019
Rozpočet obce na rok 2019 28.12.2018
Rozpočtový výhled 2019-2020 28.12.2018
NY-KO a.s. - Rozpočet na rok 2019 10.12.2018
NY-KO a.s., Střednědobý výhled 2020-21 10.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 28.11.2018
Usnesení o přerušení - Revitalizace Žehuňského rybníka 24.10.2018
Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 24.10.2018
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 10.10.2018
Výsledky hlasování ve volebním okrsku č.1 Choťovice 06.10.2018
Zápis o výsledku voleb do ZO 2018 06.10.2018
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)-§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 05.10.2018
Oznámení o zahájení územního řízení - teplovod a vedení NN z bioplynové stanice BPS Choťovice na farmě Choťovice 21.09.2018
Sdělení termínu zasedání okrskové volební komise 07.09.2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 22.08.2018
Závěrečný účet za rok 2017 29.06.2018
Revitalizace Žehuňského rybníku - Rozhodnutí-závěr zjišťovacího řízení 22.06.2018
Návrh závěrečného účtu obce Choťovice za rok 2017 13.06.2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 13.06.2018
Oznámení o zamýšleném převodu 12.06.2018
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce 08.06.2018
Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru ,,Revitalizace Žehuňského rybníka" 30.05.2018
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 28.05.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost p. Fr. Věříš 02.05.2018
VaK Nymburk - Vodné a stočné 2017 - porovnání 27.04.2018
Finanční úřad - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2018 25.04.2018
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitostí na rok 2018 11.04.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 04.04.2018
KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 23.03.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 16.03.2018
Svazek obcí NY-KO - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 09.03.2018
Oznámení záměru obce o koupi pozemku 02.03.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 28.02.2018
Smlouva o dílo-Rekonstrukce kuchyně, chodeb, sociálních zařízení a kulturní místnosti obecního úřadu 31.01.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018 24.01.2018
Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta 17.01.2018
Rozpočet obce na rok 2018 05.01.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta 22.12.2017
Svazek obcí NY-KO- Návrh rozpočtu na rok 2018 24.11.2017
Svazek obcí NY-KO - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 24.11.2017
Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 22.11.2017
Rozpočet obce na rok 2018 15.11.2017
Rozpočtový výhled 15.11.2017
Stavební povolení-veřejná vyhláška- ,,Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení 15.11.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 29.09.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 22.09.2017
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 30.08.2017
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 30.08.2017
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 16.08.2017
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Žehuňský rybník na období 2018 - 2027 07.08.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 31.05.2017
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016 31.05.2017
VaK Nymburk a.s. V+S 10.05.2017
Veřejná vyhláška FÚ Kolín - daň z nemovitých věcí za rok 2017 03.05.2017
Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se vydává požární řád obce 26.04.2017
Obecně závazná vyhláška obce Choťovice č.2/2017, o nočním klidu 26.04.2017
Směrnice č.2/2017 k zadávání zakázek malého rozsahu 26.04.2017
Nařízení obce č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 26.04.2017
Střednědobý rozpočtový výhled obce 22.03.2017
Rozpočet obce 2017 22.03.2017
Rozpočtové č.1/2017 22.03.2017
Svazek obcí NY-KO a.s.- povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č.23/2017 Sb. 22.03.2017
Pozvánka k zjišťování průběhu hranic - Jansta Joe, adresa neznámá 10.03.2017
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství 15.02.2017
Ceny vodného a stočného na rok 2017 16.12.2016
Rozpočet obce na rok 2017 18.11.2016
Návrh rozpočtu svazku obcí NY-KO na rok 2017 07.11.2016
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním 02.11.2016
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním 31.10.2016
Veřejná vyhláška s návrhem opatření veřejné povahy pro Středočeský kraj 17.10.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení lhůty a místa, kde vlastníci lesů v zařizovacím obvodu ,,Kolín 23.09.2016
Oznámení o místu a konání voleb do zastupitelstev krajů dne 7.a8.10.2016 20.09.2016
Choťovice-neznámí vlastníci-seznam 08/2016 14.09.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07.09.2016
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Žiželický les 07.09.2016
Jmenování zapisovatele okskové volební komise 26.08.2016
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků 23.08.2016
Informace o přerušení dodávky elektrického proudu 22.07.2016
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - ,,Vnitropodniková čerpací stanice nafty Galafruit Choťovice 08.07.2016
Oznámení termínu k podávání připomínek a požadavků k zpracování LHP LHC Obec Žželice 01.07.2016
MAS Zálabí a 11.ročník grantového programu TPCA pro Kolínsko 17.06.2016
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona-,,Vnitropodniková čerpací stanice nafty Galafruit Choťovice 01.06.2016
Závěrečný účet obce Choťovice 2015 13.05.2016
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2015 13.05.2016
Přírodní památka Kozí hůra 16.03.2016
Oznámení návrhu místní úpravy provozu na místních pozemních komunikacích M2Ú Kolín, odbor dopravy 17.02.2016
Oznámení o prodeji obecního pozemku 15.01.2016
,,Stavba vnitropodnikové čerpací stanice nafty společnosti Galafruit s.r.o.Choťovice 15.01.2016
Oznámení o zahájení společného řízení- přístavba porážky vepřů 15.12.2015
Usnesení o elektronické dražbě 077EX6545/11-133 02.12.2015
Usnesení o elektronické dražbě 077EX654511-134 02.12.2015
Usnesení o elektronické dražbě 077EX654511-135 02.12.2015
Rozpočet obce na rok 2016 02.12.2015
Rozpočtový výhled 2015-16 02.12.2015
Písemná zpráva zadavatele- chodníky podél silnice III/32815 18.11.2015
,,Choťovice-Chodník podél silnice III/32815 12.10.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11.09.2015
Záměr o prodeji obecního pozemku č.618/6 23.07.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 27.05.2015
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 27.05.2015
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva uplatnění připomínek 01.04.2015
ÚP Obce Choťovice 02.03.2015
"Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" 09.01.2015
Oznámení koncepce ,,Národní plán povodí Labe 07.01.2015
Cena vodného a stočného na rok 2015 12.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 Nykos, a.s. 28.11.2014
Rozpočet obce na rok 2015 26.11.2014
Rozpočtový výhled 2015-2016 26.11.2014
Oznámení o záměru nájmu prostor 26.11.2014
Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 29.10.2014
Veřejná vyhláška Územní plán obce Choťovice-Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání územního plánu 20.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 11.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce-výsledky hlasování 11.10.2014
Oznámení o prodeji části pozemku 619/1 o výměře 70 m2 10.10.2014
MAS Zálabí, z. s. úspěšně dokončila projekt z OPTP 08.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu PČR 19.09.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu PČR 17.09.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 30.07.2014
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 16.07.2014
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník- seznam vlastníků 16.07.2014
Počet členů zastupitelstva obce 2014-2018 13.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 07.05.2014
Přihláška ke zkoušce znalosti hub 30.04.2014
VaK Nymburk - Voda pitná 30.04.2014
VaK Nymburk - Voda odpadní 30.04.2014
FÚ Kolín - vyhláška o dani z nemovitostí 30.04.2014
Oznámení o záměru pronájmu pozemků 02.04.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 23.03.2014
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 23.03.2014
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Změny stavby před dokončením - Penzion Choťovice 05.03.2014
Veřejná vyhláška - územní plán Obce Choťovice 17.12.2013
Rozpočet obce na rok 2014 29.11.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 04.10.2013
Veřejná vyhláška o dani z nemovitosti na rok 2013 26.04.2013
Rozhodnutí - návrh II. etapy komplexních pozemkových úprav Choťovice 22.04.2013
Dražební vyhláška 05.04.2013
Prodej pozemků v k.ú. Choťovice 03.04.2013
Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků - chodníky 22.03.2013
Pozvánka na závěrečné jednání-komplexní pozemkové úpravy Choťovice II. etapav k.ú. Choťovice a částech k.ú. Žehuň, Lovčice a Končice 06.03.2013
Usnesení Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha6, JUDr. Jan Grosam 25.01.2013
Vak Nymburk cena stočného a vodného v roce 2013 05.12.2012
Rozpočet 2013 21.11.2012
Rozpočtový výhled 2013-2014 21.11.2012
Veřejná vyhláška ÚPChoťovice oznámení 16.11.2012
Návrh zadání ÚP Choťovice 16.11.2012
Návrh zadání územního plánu Choťovice-grafická část -limity 16.11.2012
Návrh zadání územního plánu Choťovice-grafická část-záměry 16.11.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí Cidlina na rok 2013 12.11.2012
Komplexní pozemkovéúpravy Choťovice II. etapa-vystavení návrhu 12.11.2012
VaK Nymburk-sdělení o přerušení dodávky vody 3.10.2012 26.09.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva středočeského kraje 26.09.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012
Závěrečný účet svazku NY-KO 2011 13.04.2012
Veřejná vyhláška FÚ Kolín na vyměření daně z nemovitostí na rok 2012 04.04.2012
Závěrečný účet Obce Choťovice za rok 2011 30.03.2012
Závěrečný účet Obce Choťovice 2011- II.díl 30.03.2012
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 13.01.2012
Plán akcí okolních obcí na rok 2012 04.01.2012
Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2012 02.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012 01.12.2011
Návrh rozpočtu NYKO a.s. 2012 16.11.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cennových předpisů 01.06.2011
Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2010 31.05.2011
Usnesení o nařízení dražebního jednání / dražební vyhláška / - Josef Pošík, Choťovice 70 18.05.2011
Dražební vyhláška 08.04.2011
Dražební vyhláška 1.část 08.04.2011
Dražební vyhláška 2. část 08.04.2011
Dražební vyhláška 3. část 08.04.2011
Veřejná zakázka o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje 18.03.2011
SLBD 2011 09.03.2011
Veřejná služba 2011 23.02.2011
Informace Policie ČR 22.12.2010
Uložení písemnosti F. Věříš 03.12.2010
Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO 23.11.2010
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - p. František Věříš 27.10.2010
Zápis o výsledku konání voleb do zastupitelstva obce 15.-16.10.2010 16.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti 13.10.2010
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-odstranění stavby vodního díla 01.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti - Celní úřad Kolín 10.09.2010
Komunální volby do zastupitelstva obce 16.07.2010
VaK Nymburk - kalkulace nákladů za rok 2009 23.06.2010
Výzva - oprava místních komunikací 11.06.2010
Volby do PS PČR 14.05.2010
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejně prospěšné práce 22.01.2010
Volby do EU 2009 24.04.2009
Oznámení o vyložení nároků vlastníků 23.01.2009
vyhláška 27.08.2008
Kanalizační přípojky stavební povolení­ 16.11.2007
Zahájení územního řízení - kanalizace 03.10.2007
Obec Choťovice rozhodnutí­ 29.08.2007
plakát-oslavy obce 13.06.2007
Rozhodnutí­ 2 30.04.2007
Dopis spoluobčanům- oslavy 30.03.2007
Vyhláška 19.03.2007
Kanalizace Choťovice 12.01.2007