Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 21 ze zasedání ZO ze dne 4. 12. 2009


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.21  konaného dne 4.12.2009

 

Čas. 19.00 – 21.25 hodin

Přítomni:Slavíček, Petrášek, Nováková, Hněvsa a Mašková

Omluveni: Dulovec a Tichý

 

Program: 1/ Schválení zápisu z minulého jednání

                2/Zpráva o hospodaření obce k 31.10.2009

                3/Zpráva o činnosti ZO a obecního úřadu od posledního jednání ZO

                4/ Rozpočt obce na rok 2010-01-22

                5/ Diskuze

                6/ Usnesení a závěr

 

Ad1/   Ověřovatel zápisu z minulého jednání ZO ze dne 23.10.2009 pan Petrášek doporučil zápis ke schválení 5-0-0

 

Ad2/ Zprávu o hospodaření obce k 31.10. 2009 předložil pan Petrášek

          Příjmy: 2 337 515,- Kč                  Výdaje: 2 126 226,- 

  

Ad3/  Zprávu o činnosti ZO a obecního úřadu od posledního jednání předložil starosta Slavíček

-          Zabezpečení otevření cyklotrasy 28.10.2009

-          Projednání směny pozemků pod areálem farmy ing. Horáka 3823 m2

-          Schválení odměn zaměstnancům obecního úřadu

-          Plnění úkolů v lesním hospodářství

-          Odvážení bioodpadu- zabezpečit průzkum mezi občany

-          Dovážení obědů pro seniory

-          Odstranění nepovolených skládek

-          Změny ve svozu TDO v roce 2010- známkový systém

-          Schválení žádostí o finanční prostředky z fondu FROM Stř. kraje- 500 tisíc,- Kč

Ad4/  Rozpočet obce na rok 2010

           Příjmy: 2 100 000,- Kč                 Výdaje: 2 174 560,- Kč

  

 Usnesení č. 21  zastupitelstva obce ze dne 4.12.2009

        1.  Zastupitelstvo obce schvaluje: 

       21/a zápis z jednání ZO konaného dne 24.10 2009

       21/b zprávu o hospodaření obce k 31.10. 2009

       21/c rozpočet obce na rok 2010

       21/d úpravu rozpočtového výhledu na rok 2010

       21/e navýšení poplatku za svoz TDO v roce 2010  na 450,- Kč

       21/f kupní smlouvu na koupi pozemků od p. Netolické čp. 535/81 a 535/87 v k.ú. Choťovice za 1 ,- Kč

       21/g prodej leteckých snímků za  250,-Kč kus

       21/h odměny p. Vejchodové a p. Novákové 2000,- Kč

                            p. Beneš a p. Slavíčková 2 500,- Kč

       21/ch plán práce zastupitelstva obce na rok 2010

       21/k plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 2010

       21/i cenu palivového dřeva samovýrobou na 200,- Kč/m3 od 1.1.2010

       21/j žádost o poskytnutí dotace od Stř. kraje v rámci POV

         2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

       21/a změnu svozu TDO a BIO odpadu – známkový svoz od 1.3.2010

       21/b hodnocení práce komisí

       21/c podání žádosti o finanční prostředky na opravu místních komunikací POV

         3. zastupitelstvo obce ukládá: 

       21/a vypracovat žádost o dotace na Stř. kraj na rok 2010

                                                                  termín 20.12.2009

                                                                  zodpovídá: Slavíček

      21/b vyplnit smlouvu s NYKOS a objednat příslušný počet známek na TDO a BIO

                                                                  do konce roku 2009

                                                                   zodpovídá: Slavíček

      21/c vydat zpravodaj obce s referendem na odvoz BIO do 20.12.2009

                                                                   zodpovídá: Nováková

      21/d podat hlášení o těžbě dřeva k 31.12.2009

                                                                   zodpovídá: Hněvsa    


aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100