Obecní úřad -> Zápisy z úředního jednání obce Choťovice 
Název a anotace:

Zápis č. 08 z veřejného zasedání zastupitelstva obce


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8 konaného dne 25.1.2008

 

Čas: 18.oo – 19.15 hodin

Přítomni: Slavíček Josef, Nováková Petra, Mašková Kristina, Petrášek Milan, Hněvsa Pavel

Omluveni: Tichý Jaromír –nemoc, Dulovec Luděk – Praha

 

Program:  1/ Kontrola usnesení a schválení zápisu z minulého jednání ZO

                2/ Projednání inventarizačního zápisu

                3/ Rozpočtové opatření č. 4

                4/ Schválení odpisů z majetku obce

                5/ Diskuse

                6/ Usnesení a závěr

 

ad1/   Ověřovatel posledního zápisu z jednání ZO dne 14.12 2007 pan Petrášek doporučil zápis ke schválení 5:0:0

 

ad2/ Inventurní komise předložila zastupitelstvu obce zprávu o provedené kontrole. Zpráva byla schválena 5:0:0

 

ad3/ Rozpočtové opatření č. 4 předložila hospodářka OÚ p. Vejchodová  Rozpočtové opatření bylo schválené  5:0:0

 

ad4/ Vyřazení z majetku obce- celkem byl vyřazen drobný inventář v hodnotě 27 973,70,- Kč schváleno 5:0:0

  

Usnesení č.8 ze zasedání ZO konaného 25.1.2008

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

        8a/  zápis z podledního jednání ZO konaného 14.12.2007

        8b/ zprávu inventarizační komise

        8c/ rozpočtové opatření č. 4

        8d/ odpis věcí z majetku obce

2.             

  1.  

aktuálně není přiložena žádná příloha

 Obecní úřad 
 Úřední hodiny / Kontakt 

St, Pá.:  17.00 - 19.00 hod.

 

http://www.clker.com/cliparts/E/l/E/u/t/H/phone-sign-md.png  724 186 954
 607 601 283

 

http://www.clker.com/cliparts/d/9/e/8/13161145941197479410Mail%20Symbol.svg.med.png  Obecní úřad Choťovice
 Choťovice 1
 289 05 Žehuň

 

email :  info@obec-chotovice.cz

číslo BÚ:  32524191/0100